Pompy ciepła powietrze/woda


Pompy ciepła powietrze/woda

NDA Technology®- pompy ciepła NEURA powietrze/woda, typ L


Czytaj więcej

W jaki sposób działa powietrzna pompa ciepła?

Powietrzna pompa ciepła do swej pracy wykorzystuje najłatwiej dostępne i występujące w nieograniczonej ilości źródło ciepła jakim jest powietrzne zewnętrzne. Tak jak dla pompy gruntowej źródłem ciepła jest ziemia od której ciepło jest pobierane przy użyciu instalacji kolektora poziomego lub pionowego tak dla pompy powietrznej źródłem ciepła jest powietrze atmosferyczne. Powietrze to dostaje się do pompy dzięki pracy wentylatora. Cicho pracujący wentylator zasysa powietrze z jednej strony urządzenia, w wypuszcza z drugiej. Po drodze powietrze przepływa przez wysokosprawny wymiennik ciepła bardzo dużej powierzchni. Wymiennik ten nosi nazwę parownika. W parowniku czynnik chłodniczy pompy ciepła będący w postaci ciekłej w skutek ogrzewania się od przepływającego powietrza przechodzi przemianę fazową przyjmując postać gazową. W takiej formie trafia do kompresora gdzie ulega sprężeniu, którego wynikiem jest znaczy wzrost jego ciśnienia i temperatury (do ok. 80 – 90 °C). Po sprężaniu czynnik przepływa do skraplacza gdzie przekazuje ciepło wodzie układu ogrzewania podłogowego, ściennego lub grzejnikowego.


Czytaj więcej

Dlaczego warto zaufać Clima Komfort?

Podstawowym atutem proponowanych przez nas rozwiązań są ich koszty. Wydatków związanych z zakupem i montażem nowoczesnej pompy ciepła powietrze/woda nie sposób porównać do tych związanych z zakładaniem innych typów pomp. Wynika to przede wszystkim z braku konieczności wykonywania skomplikowanych prac przygotowawczych – np. wykopów lub wierceń oraz sporządzania projektów prac geologicznych. Wszystkie urządzenia, które znalazły się w ofercie firmy Clima Komfort można bez problemów zainstalować.


Czytaj więcej

Urządzenia owiane tajemnicą…

Wiele osób rozważając zakup oraz instalację powietrznej pompy ciepła stara się dotrzeć do merytorycznych informacji związanych zarówno z wydatkami, jak również ze samym sposobem działania. Niestety – w branży tej napotkać można wiele mitów i niezgodnych ze stanem faktycznym stwierdzeń, które prezentują taką technologię jako drogą i niepraktyczną w naszym zmiennym klimacie.


Czytaj więcej

Co proponuje firma Clima Komfort?

W naszej ofercie znalazły się urządzenia firmy Neura, austriackiego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Ich działanie wzmocnione zostało dzięki odpowiednio dobranym sterownikom OPTIMA, odpowiedzialnym również za sprawne funkcjonowanie systemu zdalnej kontroli WEB DIALOG. Taka powietrzna pompa ciepła może z powodzeniem służyć do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody zimą, a latem – przejąć funkcję klimatyzatora.


Czytaj więcej

Pompy ciepła powietrze/woda premium

NDA Technology®- pompy ciepła powietrze/woda NEURA PREMIUM


Czytaj więcej

Pompy ciepła powietrze/woda nano

NDA Technology®- pompy ciepła powietrze/woda NEURA NANO


Czytaj więcej