Web Dialog


WEB DIALOG

WEB DIALOG. Kontrola nad Twoją pompą ciepła przez telefon i komputer.

ZDJĘCIE 1

WEB DIALOG pozwala na sterowanie pompą ciepła w dowolnym czasie z dowolnego miejsca na świecie.

Nawet jeśli nie jesteśmy obecni w domu możemy natychmiast uzyskać przegląd bieżącego stanu naszego systemu ogrzewania,szybko zareagować na zmiany wynikające z warunków pogodowych oraz wykorzystać wiele możliwości w celu oszczędzania energii. System generuje dla użytkownika raporty o ewentualnych odchyleniach od idealnego punktu pracy i umożliwia analizę wszystkich dostępnych danych. Dzięki temu pompa ciepła pracuje optymalnie i w ten sposób oszczędza nasze wydatki na ogrzewanie.

ZDJĘCIE 2