Woda/woda


POMPY CIEPŁA WODA/WODA

NDW Technology® – pompy ciepła NEURA woda/woda z wykorzystaniem wody gruntowej, typ W

NDW_3d_03
Jeżeli na niedużej głębokości dostępna jest woda gruntowa o odpowiedniej temperaturze (od +8 ° C do + 12 ° C) i o odpowiednim składzie chemicznym, wówczas dysponujemy bardzo dobrym dolnym źródłem ciepła o wysokiej wartości energetycznej. Niewielkie zapotrzebowanie miejsca na studnie umożliwia zastosowanie pompy ciepła pobierającej energię z wody podziemnej także w przypadku małych działek, na których nie można zastosować pompy ciepła bezpośredniego parowania.

ZDJĘCIE 1
System woda/woda pozwala na odzyskiwanie energii cieplnej zawartej w wodach gruntowych. Wodę ze studni czerpalnej za pomocą pompy głębinowej transportuje się do wymiennika pompy ciepła (parownika), gdzie oddaje ona część swojej energii cieplnej czynnikowi roboczemu pompy ciepła. Na skutek tego woda zostaje schłodzona o kilka stopni, a następnie odprowadzona ponownie do gruntu poprzez studnię zrzutową (jedną lub system kliku studni zrzutowych).
Studnie czerpalna i zrzutowa muszą być oddalone od siebie o około 30 m. Średnica odwiertu studni czerpalnej w zależności od typu zastosowanej pompy głębinowej wynosi przeważnie od ok. 100 do 200 mm.

Zalety pomp ciepła NEURA woda/woda – typ W

  • wysoki współczynnik sprawności;
  • instalacja wewnątrz lub na zewnątrz ogrzewanego budynku;
  • System Plug & Heat – wysyłka z zakładu w stanie sprawdzonym, gotowym do eksploatacji;
  • 10 letni pakiet gwarancyjny producenta
  • WEB DIALOG® – kontrola pracy pompy ciepła przez Internet, smartphone, itp.

 

Model pompy ciepła W6 EuC W8 EuC W10 EuC W14 EuC W18 EuC W20 EuC
Moc grzewcza dla W10/W35 7,72 11,54 13,47 19,62 22,95 26,32
Sprawność (COP) dla W10/35 5,50 5,80 5,80 5,80 5,90 5,80