PROGRAM PROSUMENT

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył przyjmowanie wniosków od banków zainteresowanych udziałem w realizacji programu PROSUMENT, który wspiera zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Obsługę programu PROSUMENT w tzw. ścieżce bankowej będzie prowadził Bank Ochrony Środowiska w swoich placówkach na terenie całego kraju. Tak więc będą mogli Państwo teraz nabyć pompy ciepła oferowane przez Clima Komfort ze wsparciem w postaci dotacji. Przypominamy, że instalowane przez nas urządzenia spełniają wszystkie restrykcyjne wymagania programu. Posiadamy już doświadczenie przy aplikacjach do programu PROSUMENT. Pomagaliśmy przy ich kompletowaniu klientom, którzy nabywali pompy ciepła z dotacją w ścieżce obsługiwanej przez warmińsko-mazurski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Fundusz ten w obsługiwanej przez siebie ścieżce programu PROSUMENT udostępnił część środków z całej przyznanej mu puli na dotacje dla osób fizycznych.