Oferta pracy – Inżynier robót sanitarnych

Aktualności

Oferta pracy – Inżynier robót sanitarnych

Oferta pracy – Inżynier robót sanitarnych

Zakres obowiązków: Organizacja i przygotowanie budowy, Weryfikacja projektów technicznych instalacji sanitarnych pod kątem ich realizacji na prowadzonych budowach, Kompletacja materiałów instalacyjnych i koordynacja zamówień towaru na prowadzone przez siebie budowy,...
Oferta pracy – Kierownik robót sanitarnych

Oferta pracy – Kierownik robót sanitarnych

Zakres obowiązków: organizacja i przygotowanie budowy; codzienna kontrola jakości i terminowości wykonywanych robót na budowie; koordynacja robót pracowników oraz podwykonawców; koordynacja projektowa i prawidłowy obieg dokumentacji, współpraca z Inwestorem;...
Oferta pracy – Inżynier ds ofertowania

Oferta pracy – Inżynier ds ofertowania

Zakres obowiązków: bieżący monitoring rynku pod kątem postępowań w obszarze zamówień publicznych; analiza dokumentacji przetargowej (SWZ, technicznej); wykonywanie przedmiarów robót; analiza i porównywanie pozyskanych ofert; udział w negocjacjach pozyskanych ofert;...

Oferta pracy – Serwisant w branży HVAC

Zakres obowiązków: Organizacja i przygotowanie wyjazdu serwisowego, Wykonywanie prac serwisowych zgodnie z dokumentacją lub wytycznymi przełożonego, Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna urządzeń, ich naprawa, konserwacja i przeglądy, Sporządzanie raportów z...