Gruntowe pompy ciepła bezpośredniego parowania

Gruntowe pompy ciepła bezpośredniego parowania wykorzystują energię słoneczną zgromadzoną w ziemi. Energia ta dostępna jest cały czas, bez względu na porę dnia, czy porę roku, ponieważ jest odnawialna.

Ziemia jest szczególnie dobrym magazynem ciepła z powodu stałej temperatury gruntu. Nawet na głębokości 13 m występują niewielkie wahania temperatury, bez względu na to jak zimno jest na powierzchni.

Do naszych systemów stosujemy kolektory poziome, czyli system rur ułożony 1.3 m pod powierzchnią gruntu oraz sądy geotermalne wprowadzone przez odwierty pionowe głębokości od 50 do 150 m.

pompa ciepła

 Technologia bezpośredniego parowania jest 20% efektywniejsza niż konwencjonalne kolektory gruntowe.

Zalety:

  • najwyższa efektywność wśród pomp ciepła;
  • wysoka innowacyjność w zakresie technologii i sterowania;
  • możliwość sterowania z poziomu telefonu, komputera, tableta;
  • integracja fotowoltaiczna, wykorzystująca darmową energię z pompy ciepła;
  • możliwość integracji z systemem domu inteligentnego;
  • najnowsza kontrola przegrzania;
  • łatwa obsługa, dzięki technologii ekranu dotykowego.