Pompy ciepła glikol – woda

W przypadku gruntowych pomp ciepła wykorzystujących w działaniu glikol, czynnik roboczy w postaci glikolu krąży w obiegu dolnego źródła i transportuje ciepło z gruntu do pompy ciepła.

Pompa ciepła pozyskane ciepło przekazuje do obiegu ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej za pośrednictwem czynnika chłodniczego. Sam czynnik w obiegu pompy ciepła przechodzi ze stanu ciekłego w gazowy w parowniku, co umożliwia odzyskanie ciepła z gruntu.

Sprężarka zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego, zwiększając także jego temperaturę, po czym trafiający do skraplacza czynnik chłodniczy przekazuje ciepło do obiegu grzewczego, np. ogrzewania podłogowego, ściennego lub grzejnikowego. Warto wspomnieć, że system taki będzie pracował najbardziej efektywnie z instalacją niskotemperaturową, czyli z ogrzewaniem podłogowym.

 

glikol woda