Pompy ciepła powietrze – woda

Pompy ciepła powietrze –woda, jak sama nazwa sugeruje pobierają energię potrzebną do ogrzania domu z powietrza atmosferycznego.
Powietrze to dostaje się do pompy dzięki pracy wentylatora. Cicho pracujący wentylator zasysa powietrze z jednej strony urządzenia, w wypuszcza z drugiej. Po drodze powietrze przepływa przez wysokosprawny wymiennik ciepła bardzo dużej powierzchni.

Wymiennik ten nosi nazwę parownika. W parowniku czynnik chłodniczy pompy ciepła będący w postaci ciekłej, w skutek ogrzewania się od przepływającego powietrza, przechodzi przemianę fazową przyjmując postać gazową. W takiej formie trafia do kompresora gdzie ulega sprężeniu, którego wynikiem jest znaczy wzrost jego ciśnienia i temperatury (do ok. 80 – 90 °C).

Po sprężaniu czynnik przepływa do skraplacza gdzie przekazuje ciepło wodzie układu ogrzewania podłogowego, ściennego lub grzejnikowego. Im wyższa temperatura otoczenia, tym pompy powietrze-woda są skuteczniejsze. Bardzo często służą zarówno ogrzewaniu jak i chłodzeniu pomieszczeń. Ten rodzaj pomp ciepła stosuje się, gdy geotermalne systemy są na danym terenie niemożliwe, bądź ekonomicznie nieuzasadnione.