Inteligentne ciepło z myIDM

Z przekonaniem, wynikającym z wieloletniego doświadczenia, oraz z przyjemnością, którą daje gwarancja jakości, sięgamy po austriackie pompy ciepła iDM. I tak było w przypadku tej realizacji.

W parterowym domu jednorodzinnym z poddaszem użytkowym, w pierwszym etapie inwestycji, wykonaliśmy na obu kondygnacjach ogrzewanie podłogowe i wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne.

Kolejny etap prac obejmował montaż i uruchomienie przepompowni Sanicubic 1 WP NM produkcji SFA Poland. Taką przepompownię do kanalizacji sanitarnej instaluje się w wypadku, gdy rzędna publicznej kanalizacji sanitarnej jest powyżej rzędnej przyłącza kanalizacyjnego do budynku.

Jako źródło ciepła zamontowaliśmy i uruchomiliśmy gruntową pompę ciepła solanka/woda o mocy 20 kW, model TWIN HGL marki iDM. Dolne źródło takiej pompy stanowi 8 pionowych odwiertów po 100 m każdy.

Zamontowaliśmy zbiornik Hygienik 825/35 ze stacją przygotowującą przepływowo ciepłą wodę użytkową, z wydajnością 35 litrów/ minutę również produkcji iDM.


W utrzymaniu odpowiednich parametrów w pomieszczeniach pomaga bezprzewodowy system regulacji temperatury oraz pomiaru wilgotności  Navigator 2.0, do którego użytkownik ma dostęp poprzez aplikację myIDM na urządzeniach mobilnych Android, iOS oraz komputer PC.