Budynek hotelowy Hotel Mercure Warszawa

Budynek hotelowy

Hotel Mercure Warszawa

Hotel Styles Sp. z o.o.
inwestor

Clima Komfort
wykonawca

Warszawa
lokalizacja

hotel
typ budynku

 • 55.000 m3/h
  powietrza
 • 9 central
  wentylacyjnych
 • 300 jednostek
  klimatyzacji
 • 10.000 m2
  powierzchnia
 • 700 kW
  chłodu
 • 33.000 m2
  kubatura

Nowoczesny budynek hotelowy. Obiekt mieści 214 pokoi, zaplecze gastronomiczne, fitness i parking podziemny na 140 aut.

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji, oddymiania, napowietrzania oraz ogrzewania i klimatyzacji na bazie systemu klimatyzacji
Multi V wraz kompletnym układem automatyki central wentylacyjnych
i systemów VRF.

sięgamy coraz wyżej