Rozbudowa Mondi Warszawa

Rozpoczęliśmy pierwszy etap prac- instalacje wodno kanalizacyjne- w Mszczonowie, gdzie Mondi Warszawa Sp. z o.o. przebudowuje i rozbudowuje hale magazynowo-produkcyjne.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest Unibep SA, który w formule „pod klucz” jest odpowiedzialny za kompleksowe wykonanie prac projektowych i budowlanych. Wartość całego kontraktu wynosi 164 mln zł netto. Do zakresu naszych prac należą wszystkie instalacje sanitarne.

W pierwszej kolejności będzie dobudowana nowa część do już istniejącej hali. Po całkowitym przygotowaniu powierzchni użytkowej i wyposażeniu jej w sprzęt oraz technologię, rozpocznie się renowacja i remont starej hali, montaż nowych urządzeń technologicznych m.in. układu kotła technologicznego, czy układu wytwórczego sprężonego powietrza.

Największym wyzwaniem, któremu trzeba będzie sprostać jest prowadzenie prac budowlanych w czynnym zakładzie produkcyjnym, wśród aktywnych maszyn i pracowników.

Unibep SA z Bielska Podlaskiego jest obecnie jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, funkcjonującym na rynku od ponad 70 lat. To spółka z przewagą polskiego kapitału, od 2008 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przez lata działalności firma stworzyła silną Grupę Kapitałową Unibep SA. Misją spółki jest realizowanie inwestycji budowlanych na rynku krajowym oraz na rynkach międzynarodowych zgodnie z najwyższymi, światowymi standardami jakości, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego budownictwa, kierując się zasadami etyki zawodowej oraz dbałością o komfort i satysfakcję użytkowników.

Mondi Warszawa jest producentem opakowań papierowych i tekturowych. Znaczący rozwój firmy w ostatnim czasie spowodował potrzebę zwiększenia powierzchni użytkowej hali produkcyjnej oraz rozbudowę parku technologicznego, a także wymianę części obecnie eksploatowanych urządzeń i technologii. Aktualnie powierzchnia istniejącej  hali liczy 20 tys. m2, po rozbudowie osiągnie wielkość 49 tys. m2.

Bardzo nas cieszy udział w tym dużym projekcie.