Sinfonia Varsovia Centrum

Warszawski Oddział Clima Komfort może pochwalić się kolejnym interesującym kontraktem. Orkiestra Sinfonia Varsovia doczeka się własnej siedziby w Warszawie w ramach Programu Rewitalizacji Pragi. Orkiestra Sinfonia Varsovia to polska orkiestra symfoniczna, ambasador kultury polskiej na świecie. Powstała z inicjatywy Waldemara Dąbrowskiego, Franciszka Wybrańczyka i Yehudi Menuhina w 1984 roku, w wyniku powiększenia Polskiej Orkiestry Kameralnej. Przez lata występowała w najlepszych salach koncertowych świata, z legendarnymi solistami i dyrygentami, jednocześnie nie mając w stolicy swojej stałej siedziby.

W listopadzie 2010 roku rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt nowej siedziby orkiestry. Wśród wielu koncepcji na to, jak w ośrodek muzyczny zmienić teren dawnego Instytutu Weterynaryjnego SGGW i jak zaadaptować znajdujące się tu trzy zabytkowe budynki, najlepsza okazała się wizja austriackiego architekta, Thomasa Puchera.

W pierwszym etapie inwestycja obejmie modernizację trzech frontowych, zabytkowych budynków od ul. Grochowskiej 272 oraz budowa podziemnego budynku technicznego, a także zagospodarowanie całej otaczającej przestrzeni. W odnowionych budynkach powstaną dwie małe sale koncertowe oraz sale prób dla orkiestry. Powstaną też: kawiarnia połączona z księgarnią muzyczną i restauracja. Całość znajdować się będzie w otoczeniu ogrodu, zaś teren zostanie okolony ażurową ramą z tarasem widokowym. Na generalnego wykonawcę wybrano Korporację Budowlaną Doraco.

W drugim etapie inwestycji planowana jest budowa nowego gmachu Sinfonia Varsovia Centrum z kilkoma salami koncertowymi, w tym największą w Polsce, typu shoebox z typem vineyard, ze znakomitą akustyką. Budynek pomieści jednocześnie 1850 osób. Unikalny projekt sali koncertowej stworzyło berlińskie biuro Müller-BBM GmbH ze wsparciem brukselskiego zespołu Kahle Acoustics. Mniejsze sale przeznaczone mają być dla młodych artystów (Akademia Sinfonia Varsovia, rezydencje artystyczne, ćwiczeniówki). Ponadto w gmachu będzie studio nagraniowe i pomieszczenia przeznaczone na różnorodne zajęcia edukacyjne dla mieszkańców Warszawy.

Bierzemy udział w pierwszym etapie inwestycji. W naszym zakresie jest kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji, grzewczo-chłodniczej, wod-kan oraz maszynowni w budynku technicznym. Źródłem ciepła i chłodu dla tego etapu inwestycji będą 3 sprężarkowe pompy ciepła współpracujące z wymiennikiem gruntowym w postaci odwiertów pionowych. W budynkach zaprojektowano 11 central wentylacyjnych o łącznej wydajności nawiewu 43 580 m3/h oraz wyciągu 32 270 m3/h.