Formularz ofertowy


Imię i nazwisko (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Rodzaj obiektu

Powierzchnia grzewcza obiektu (mierzona po podłogach) m2

Kubatura obiektu

Współczynnik przenikania ciepła ścian

Współczynnik przenikania ciepła okien

Technologia wykonania obiektu

Rodzaj wentylacji

Powierzchnia działki bez zabudowań

Rodzaj gruntu na głębokości ok. 1,5m

Wilgotność gruntu

Inny, jaki?

Rodzaj instalacji

Wydajność studni (jeśli istnieje)

Inne