Centrum Badawczo – Rozwojowe w Bydgoszczy

Bydgoska spółka SoftBlue powstała w 2003 roku. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Spółka posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badań i Rozwoju, skupiający się na trzech głównych obszarach: biotechnologii, teleinformatyce oraz programowaniu. SoftBlue jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency). Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Niebawem przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy, niedaleko skrzyżowania z ulicą Chodkiewicza, na działce o powierzchni 703 m2 powstanie nowe Centrum Badawczo- Rozwojowe dedykowane optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Wartość całego projektu wyniesie ponad 12 mln zł, z czego ponad 5,4 mln zł stanowi dofinansowanie MFiPR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

„W SoftBlue od lat prężnie działa nasz wewnętrzny dział badawczo-rozwojowy. Naturalnym krokiem w jego rozwoju jest zatem powstanie dedykowanego centrum, które pozwoli na zwiększenie efektywności prac nad naszymi kluczowymi projektami, czyli optymalizacją zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie mają nasze badania dotyczące zagospodarowania wody, której przecież z roku na rok ubywa. Jest to problem globalny, który nie rozwiąże się sam, dlatego koncentrujemy się na wypracowaniu konkretnych rozwiązań dla przemysłu” – powiedział prezes SoftBlue Michał Kierul, cytowany w komunikacie.

„Prowadzone przez SoftBlue projekty, takie jak głowica pomiarowa AirDron czy Smogobus – mobilny system do monitorowania jakości powietrza, stworzyły samorządom zupełnie nowe możliwości w walce ze smogiem. Jednocześnie zaufało nam wiele instytucji badawczych, którym zależy na zbieraniu rzetelnych raportów o stanie powietrza w okolicy. Jestem przekonany, że również badania nad optymalizacją zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi przyniosą ogromną wartość tym razem przedstawicielom sektora przemysłowego” – dodał Kierul.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest Eco5tech S.A. zajmująca się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań z sektorem PropTechu („Property Technology”).

Clima Komfort kompleksowo wykona wszystkie instalacje sanitarne wewnętrzne (wentylacja, klimatyzacja, wod-kan).